KL!KR!

Klimatická kríza sa v súčasnosti stáva každodennou realitou miliónov ľudí po celom svete ako aj u nás na Slovensku. Klimatická zmena bude mať na globálnej úrovni zásadné ekologické, spoločenské, ekonomické a politické dôsledky, ktoré dramatickým spôsobom zasiahnu aj našu krajinu. Ak chceme, aby boli čo najmenšie, musíme v najbližších desaťročiach znížiť emisie skleníkových plynov. Slovensko sa podpisom Parížskej dohody a postojom v rámci EÚ zaviazalo k zásadnému zníženiu uhlíkových emisií a dosiahnutiu uhlíkovej neutrality v roku 2050.

Videoartovo/mappingové projekcie reflektujú tému klimatických zmien. Pod pojmom klimatická kríza si každý z nás predstavuje niečo iné. Projektový výskum pracuje so zbieraním oral-osobných interpretácii "klimakrízy" širšieho spektra ľudí (deti, mládež, dospelí, dôchodcovia) s presahom do rozličných spoločenských vrstiev. Tieto "zápisky" definovali námety a subtémy potrebné pre vznik diel. 

Projekt sleduje a spracúva do autorských diel rozličné lokálne a osobné vhľady / postoje / porozumenia / aktivizmus, ale i nechápania / konšpirovania / nečinnosti v rámci dôležitej globálnej témy. Jednotlivé témy prostredníctvom umenia dostávame do vzájomnej konfrontácie a nových vzťahov.

Na dôkladne vybraných lokalitách vo verejnom priestore mesta Trenčín a jeho okolia boli realizované rozličné site-specific diela. Pomocou výskumu a autorskej technológie má projekt KL!KR! ambície kreovať a prezentovať súčasné umenie v rámci mesta, ako aj jeho odľahlejších periférii. I tam kde je to "nemožné". S prioritou na "náhodného - okoloidúceho" diváka.

Kolekcia projektu KL!KR! predstavuje 9 nových samostatných diel v oblasti umenia nových médií. Ide o autorské spolupráce mladých umelcov a umelkýň reagujúcich na fenomén klimatickej krízy.

Autorom projektu je Mgr. art. Lukáš Matejka, ArtD. z občianskeho združenia TRAKT. Na projekte participujú mladí ľudia z mesta Trenčín a umelci Štefan Oliš, Viktor Vilkovský, Alexandra Rychtarčíková, Martina Vargová, Tomáš Storinský a iný. Fotografie zhotovili Juraj Majerský a Mário Juck.

Súčasťou projektu je príprava a následné uvedenie KL!KR! výstavy v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne, Palackého 27, Trenčín. Výstava sa koná v termíne 29. december 2021 - 30. január 2022.

Realizáciu výskumu podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia. Projekt finančne podporilo mesto Trenčín – dotácia Mládež. 

Chceš sa dozvedieť o klimatickej kríze viac? (podcast, film, knihy, weby a články)
Klímapodcast
• Dokument BBC, Climate Change - The Facts
• David Wallace-Wells: Neobývateľná Zem
• Mark Lynas, Šesť stupňov: Posledné varovanie
• Greta Thunberg: Zmena je v nás
• Jordan B. Peterson: 12 pravidiel pre život: Liek na chaos
Enviroportál
• 
Európska environmentálna agentúra, Klimatická zmena predstavuje čoraz vážnejšie riziká pre ekosystémy, zdravie ľudí a hospodárstvo v Európe
• 
Európska environmentálna agentúra, Zmena klímy a moria
• SHMÚ, Prejavy klimatickej zmeny na globálnej úrovni
• iMeteo.sk, Vtáky prestávajú kvôli klimatickým zmenám migrovať do Afriky
• SME.sk, Klimatickú zmenu môžu prežiť najmä agresívne pavúky
• Techbyte.sk, Pavúky môžu byť agresívnejšie. Vedci ukazujú prstom na klimatické zmeny


Mobirise

Strom slov

Strom slov

Site-specific digitálna inštalácia Strom slov otvára tému ekológie a skúma vzťah človeka k prírode. Inštalácia pozostáva z ozvučenej projekcie na korunu stromu, ktorá sa mení na 3D rozprávajúcu hlavu. Táto bezpohlavná tvár „avatara“ rozpráva o pocitoch stromu, ktorý môže zastupovať celú rastlinnú ríšu. Vďaka rozprávaniu o vlastnom prežívaní poukazuje strom na kritický stav budúcnosti nás všetkých.

Mobirise

Hmyz

Hmyz

Nemeckí vedci zistili, že za posledných 25 rokov sa znížilo množstvo lietajúceho hmyzu až o 75 percent. Veľkoplošná projekcia rozličných ohrozených druhov (nielen lietajúceho) hmyzu priamo do koruny stromov upozorňuje práve na tento nebezpečný fenomén.

Mobirise

Nebude ani jedna ryba

Nebude ani jedna ryba

Vplyvom klimatickej krízy sú ohrozené aj vodné zdroje, moria, jazerá a rieky - ekosystémy a ich živočíchy. Projekcia nadrozmerných rybacích kostier je situovaná zámerne do prostredia okolia rieky Váh a skeletu starého železničného mosta. Dielo odkazuje tiež na nadmerný rybolov a čoraz častejšie úhyny rýb. 

Mobirise

Pozri sa mi do očí

Pozri sa mi do očí

Projekcia veľkého detailu vydesenej tváre. Hlavnou príčinou migrácie ľudí a celých národov v tomto storočí budú klimatické zmeny. Kvôli prírodným pohromám muselo v Ázii v rokoch 2010 - 2011 už opustiť svoje domovy 42 miliónov ľudí. To nám dáva jasnú predstavu o tom, čo príde.

Mobirise

Sucho

Sucho

Projekcia vysychajúcej pôdy v priamom kontraste s vodnou hladinou a odrazom v nej. Niekde je vody priveľa, na inom mieste primálo. Všetci už pociťujeme veľký nárast tepelných extrémov a pokles množstva zrážok a prietoku riek, čím sa zvýšilo riziko extrémnych súch, nižších výnosov poľnohospodárskych plodín, straty biodiverzity a lesných požiarov. Očakáva sa, že v dôsledku častejších vĺn horúčav a zmien vo výskyte klimaticky viazaných infekčných chorôb dôjde k nárastu rizík pre zdravie a blaho ľudí.

Mobirise

Tí starší hovoria, my umreme a vy sa starajte

Tí starší hovoria, my umreme a vy sa starajte

Projekcia skenujúca v nekonečne opakujúcej sa slučke dve nehybne ležiace "mŕtve" digitálne 3D telá. Hlavami spojené levitujúce postavy muža a ženy sú projektované priamo na betón nového železničného mosta.

Mobirise

...lebo ide o náš svet

...lebo ide o náš svet

Statická projekcia textových úryvkov zaznamenaných zo spoločnej diskusie so študentami stredných škôl. Tieto akumulované drobné zápisky predstavujú a zobrazujú pocity a skúsenosti mladej generácie s témou Klimatická kríza.

Mobirise

Vtáky

Vtáky

Výskum britských vedcov ukazuje, že migrujúce vtáky začínajú tráviť stále viac času v Európe. Podľa niektorých odhadov by to mohlo viesť až k tomu, že niektoré druhy úplne prestanú migrovať. Za zmenou zrejme stojí klimatická zmena. Štúdia vedcov z Univerzity v Durhame ukazuje, že veľký počet vtákov, ktoré prelietavajú na zimu cez Afriku, sa v Európe zdržia až o 60 dní za rok dlhšie, než bývalo bežné.

Zmeny by mohli mať katastrofálne následky. Zmeny migrácie, ktorých sme svedkami už teraz, môžu viesť k dlhšiemu obdobiu rozmnožovania aj domino efektu u ďalších druhov, a to tak u nás, ako aj v ich tradičných zimoviskách.

Projekcia šrafovanej kresby uhynutého vtáka do koruny stromov v priamom kontraste s perfirérnym komínom v pozadí.

Mobirise

Agresívne pavúky

Agresívne pavúky

Projekcia veľkorozmerného "čakajúceho" pavúka. Klimatické zmeny sú zodpovedné za mnoho zmien k horšiemu. Extrémne počasie vyžaduje lepšiu prispôsobivosť a evolúcia dokáže byť v tomto smere mimoriadne šikovná. Vedci preto odhadujú, že zmene sa prispôsobia aj pavúky. Tie budú agresívnejšie, aby si zabezpečili prežitie.

Pravidelnejšie a silnejšie dažde vrátane čoraz extrémnejších teplôt môžu totiž spôsobiť, že porastie agresivita niektorých druhov pavúkov. A to až do bodu, kedy začnú vo veľkom požierať vlastných potomkov. Agresivita pavúkov koreluje so zdrojmi obživy, ktoré tiež ovplyvňujú tropické cyklóny. Tvrdia odborníci vo svojej práci zverejnenej v renomovanom online žurnále Nature.

Klimatické zmeny ich dostanú do väčšieho ohrozenia a kvôli tomu nastane výrazná zmena správania. Nedostatok potravy aj frekventovanejší výskyt tiež agresívnejších predátorov prinútia za bežných okolností sociálne pavúky, aby sa začali starať viac o seba, než o kolónu. Tieto poznatky vyplývajú z nedávno publikovanej štúdie, kde si vedci posvietili až na 240 pavúčích kolón. Zatiaľ čo niektoré z nich prežili niekoľko cyklónov, iné pre zmenu ani jeden. Vďaka tomu mohli vydedukovať záver, podľa ktorého možno označiť za koreňovú príčinu vyššej agresivity pavúkov extrémne počasie.

Mobirise

© TRAKT 2021 - 2022

Mobirise website software - Try it